مستندات قانونی پدافند غیر عامل
1395/08/01

قوانين موضوعه و مصوبات ابلاغي مراجع رسمي کشور،سياست‌هاي كلي دفاعي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه ج.ا.ايران، سیاست‌های کلی برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی نظام درباره پدافند غیر عامل کشور (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام):