دستورالعمل انجام و تصویب مطالعات مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در صنعت آب و برق
19/02/1440

​دستورالعمل انجام و تصویب مطالعات مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در صنعت آب و برق، ابلاغ 97/7/7 دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو