دستورالعمل انجام و تصویب مطالعات مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در صنعت آب و برق
1397/08/07

​دستورالعمل انجام و تصویب مطالعات مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در صنعت آب و برق، ابلاغ 97/7/7 دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو