شیوه نامه اجرایی دستورالعمل نکوداشت هفته پدافند غیر عامل سال 1399
1399/07/19

​به استحضار می رساند شیوه نامه اجرایی دستورالعمل نکوداشت هفته پدافند غیر عامل سال 1399​ در بخش بخشنامه ها و دستورالعمل ها بارگذاری گردیده است.