راهنمای بررسی و درمان آنفلوآنزا
1398/09/11

​با توجه به شیوع بیماری آنفلوآنزا، به منظور شناخت بهتر بیماری و روش های درمان، راهنمای بررسی و درمان آنفلوآنزا نوع A، در بخش اخبار و بخشنامه ها، کتابخانه عمومی بارگذاری گردیده است.