بارگذاری مجله پدافند پرتویی- شماره 8
1397/08/12

​ضمن گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل، به استحضار می رساند هشتمین شماره از مجله پدافند پرتویی در بخش اخبار و بخشنامه ها، کتابخانه بارگذاری گردیده است.