بارگذاری دستورالعمل انجام و تصویب مطالعات مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در صنعت آب و برق
1397/08/07

​به استحضار می رساند دستورالعمل انجام و تصویب مطالعات مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در صنعت آب و برق ابلاغی 97/7/7 دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو، در بخش اخبار و بخشنامه ها، آرشیو بخشنامه ها بارگذاری گردیده است.

لازم به ذکر است نظارت بر حسن اجرای فرآیند انجام و شرح خدمات کلیه قراردادهای جدید بر اساس دستورالعمل مذکور، در دستور کار این دفتر قرار می گیرد.