بارگذاری چهارمین شماره از مجله صیانت پایدار
1397/06/18

​​به استحضار می رساند چهارمین شماره از مجله صیانت پایدار که در مرداد ماه سال 97 منتشر گردیده است در بخش اخبار و بخشنامه ها، کتابخانه، بارگذاری گردیده است.