مجله پدافند پرتویی-شماره 7
1397/05/17

​به اطلاع می رساند هفتمین شماره از مجله پدافند پرتویی که در خرداد ماه سال جاری منشتر گردیده است در بخش اخبار و بخشنامه ها، کتابخانه، بارگذاری گردیده است.