مجله صیانت پایدار(اردیبهشت ماه 97)
1397/04/16

​به اطلاع می رساند شماره اول مجله صیانت پایدار در بخش اخبار و بخشنامه ها، کتابخانه بارگذاری گردیده است. در این شماره مقالاتی در حوزه جنگ اقتصادی، فضای سایبر و تدوین الزامات فنی، تهیه و تدوین گردیده است.