بارگذاری مجله صیانت پایدار
1397/02/18

به استحضار می رساند پیش شماره اول از مجله صیانت پایدار که در فروردین سال 97 منتشر شده ، در بخش اخبار و بخشنامه ها، کتابخانه، بارگذاری گردیده است.

در این شماره مقالاتی در حوزه های تاب آوری شهری، فضای سایبر، رصد بحران زیستی و.... گنجانده شده است.​