بارگذاری مقاله(انگلیسی) در خصوص مفهوم تاب آوری
1396/12/19

​به استحضار می رساند مقاله با عنوان 

The total defence concept and the development of civil defence 2021-2025

در بخش اخبار و بخشنامه ها، کتابخانه بارگذاری گردیده است. در مقاله مذکور ضمن پرداختن به مفهوم تاب آوری، در خصوص برنامه ریزی ها و افق های پیشرفت کشور سوئد در حوزه پدافند غیر عامل تا سال 2025، گزارشاتی ارائه گردیده است.