بارگذاری کتابچه آموزشی در حوزه فضای سایبر
1396/12/02

​به استحضار می رساند کتابچه آموزشی با عنوان"فضای سایبر، میدان اصلی تهاجم و دفاع" در بخش اخبار و بخشنامه ها، کتابخانه، بارگذاری گردیده است.