بارگذاری دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات نیروگاه(نشریه 512)
1396/10/04

​به استحضار می رساند دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات نیروگاه(نشریه 512)، تهیه شده در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ( 1388)، در بخش اخبار و بخشنامه ها، کتابخانه بارگذاری گردیده است.​