دستورالعمل شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران و پدافند غیر عامل صنعت آب و برق استان ها
1396/06/26
به استحضار می رساند دستورالعمل شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران و پدافند غیر عامل صنعت آب و برق استان ها​، در بخش اخبار و بخشنامه ها، آرشیو بخشنامه ها، بارگذاری گردیده است.