دستورالعمل نحوه تهیه سناریو و برگزاری مانور های آمادگی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
1396/06/15

​به استحضار می رساند دستورالعمل نحوه تهیه سناریو و برگزاری مانور های آمادگی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل​، در بخش اخبار و بخشنامه ها، آرشیو بخشنامه ها، بارگذاری گردیده است.