بارگذاری مقاله در حوزه تهدیدات گرافیتی
1396/05/30

​به استحضار می رساند مقاله با عنوان" طرح جزیره سازی شبکه برق تهران برای پیشگیری از خاموشی گسترده ناشی از بمباران گرافیتی"​ در بخش اخبار و بخشنامه، کتابخانه، بارگذاری گردیده است.