بارگذاری دستورالعمل اجرایی استان های معین و جانشین
1396/05/23

​به استحضار می رساند دستورالعمل اجرایی استان های معین و جانشین که در مرداد ماه سال 1396 ابلاغ گردیده است در بخش اخبار و بخشنامه ها، آرشیو بخشنامه ها، بارگذاری گردیده است.