بارگذاری کتاب در حوزه پدافند پرتویی
1396/02/17

​به استحضار می رساند کتاب" تشخیص و درمان صدمات پرتویی" در بخش کتابخانه( اخبار و بخشنامه ها) بارگذاری گردیده و علاقه مندان می تواند جهت دریافت فایل الکترونیکی اقدام نمایند.