بارگذاری کتابچه آموزشی در مبحث سایبری
1396/02/10

​به استحضار می رساند کتابچه آموزشی با عنوان " انواع حملات در فضای سایبر"  بارگذاری گردیده است. علاقه مندان می توانند با مراجعه کتابخانه ( اخبار و بخشنامه ها) نسبت به دریافت فایل الکترونیکی، اقدام نمایند.