برگزاری اولین نشست تخصصی مجری پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شرکت مادر و دبیران محترم کمیته های شرکت های 20 گانه تولید
1395/12/18

​اولین نشست تخصصی مجری پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شرکت مادر و دبیران محترم کمیته های پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شرکت های 20 گانه تولید در مورخ 18ام اسفند ماه سال 95 در محل پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.

در این دوره ضمن بررسی چالش ها و مشکلات موجود در حوزه های پدافند غیر عامل و مدیریت بحران، به تشریح اسناد بالادستی و بیان مفاهیم و اصول پدافند غیر عامل نیز پرداخته شد.

همچنین راهبردها و اهداف پیش رو در سال جاری و وظایف و مسئولیت های دبیران کمیته ها توسط مجری پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شرکت مادر، جناب آقای مهندس شریفی فرد مطرح گردید.