برگزاری سومین همایش سالیانه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو
1395/12/17

​سومین همایش سالیانه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو با حضور اعضای کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت مادر تخصصی و شرکت های 20 گانه تولید برگزار گردید. طی این مراسم از آقایان: مهندس فرهور( مدیریت محترم عامل شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی)، مهندس پورجمال( مدیریت محترم عامل شرکت مدیریت تولید برق لوشان) و مهندس نریمانی( مدیریت محترم عامل شرکت مدیریت تولید شهید مفتح) قدردانی گردید.