فرم مشخصات اعضای محترم کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت های 15 گانه تولید
1395/10/04

​به منظور تسریع در ایجاد ارتباط با اعضای کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت های تولید،  فرم زیر در سایت بارگذاری گردیده است. لطفا پس از دریافت و تکمیل فرم، نسبت به ارسال فرم ها به دفتر مجری پدافند غیر عامل شرکت مادر تخصصی، اقدام گردد.

در صورت بروز هرگونه مشکل، این دفتر آماده به پاسخگویی می باشد.

CMID-MOE.xlsx