انتصاب مشاور مدیرعامل ومجری پدافند غیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در کارگروه برق و انرژی
1395/08/11
طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس جعفرزاده مدیرکل محترم دفتر مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو ، مشاور مدیرعامل و مجری پدافند غیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به عضویت کارگروه برق وانرژی وزارت نیرو انتصاب یافت.