اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در حوزه دریای خزر
1395/08/15
برگزاري همايش از: 1395/09/24
برگزاري همايش تا: 1395/09/25  
محل برگزاري:
برگزار کننده: دانشگاه گیلان، استانداری گیلان و انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران- شعبه گیلان
محورهاي همايش:
 • اقتصاد دریا محور با رویکرد پدافند غیر عامل
 • پدافند غیر عامل در حوزه گردشگری و اکوتوریسم دریای خزر
 • حمل و نقل دریایی و الزامت پدافندی
 • منابع انرژی دریای خزر از نگاه پدافند غیرعامل
 • نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصاد مقاومتی در حوزه دریای خزر
 • پدافند غیرعامل در بخش شیلات، کشاورزی، امنیت غذایی و توسعه پایدار در حوضه آبی دریای خزر
 • آلودگی‌های زیست محیطی و بیولوژیک در دریای خزر
 • پدافند غیرعامل در مهندسی با رویکرد استان‌های شمالی
 • نفوذ دشمن، چالش‌ها و راهکارها با نگاه به مسائل استان‌های کرانه دریای خزر
 • معماری و شهرسازی استان‌های ساحلی با رویکرد پدافند غیرعامل
 • تهدیدات نوین در حوزه دریای خزر با نگاه آینده پژوهی(سایبری،زیستی،جنگ نرم)
 • فرهنگ،هویت،دین و ارزش های اجتماعی با رویکرد پدافند غیر عامل
untitled.png