گردهمایي مهندسين مشاور صنعت آب و برق
1395/08/15

نظر به برگزاري گردهمايي مشاورين مديريت بحران و پدافندغيرعامل صنعت آب و برق با هدف يکسان سازي مفاهيم و رويکرد هاي مطالعاتي و اجرايي، اصلاح شرح‌خدمات و تشريح آيين‌نامه تشخيص صلاحيت مشاوران پدافندغيرعامل وزارت نيرو در تاريخ یکشنبه 23 آبان ماه ساعت 8 لغايت 12 در محل سالن آمفي تئاتر حوزه ستادي وزارت نيرو، بدينوسيله از مديرعامل و کارشناسان محترم آن شرکت دعوت مي گردد درصورت علاقه‌مندي براي حضور در پروژه‌هاي پدافندغيرعامل صنعت آب و برق، از طریق سايت دفتر مديريت بحران و پدافندغيرعامل وزارت نيرو به آدرس cmid.moe.gov.ir در اين گردهمايي حضور بهم رسانند.